Vzdělávací nabídka MŠ

ŠVP PV: ,,Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“

Integrovaný blok: Svět v rozkvětu

Bude naplňován v období březen 2021 až konec dubna 2021

Tematické celky: Probouzení broučků, Putování za zvířátky, My jsme malí zahradníci ,Velikonoční zajíček, Stop, autíčko jede, Startujeme košťata

Pro distanční vzdělávání byl vytvořen online prezenční materiál, ke shlédnutí zde: 

Pohádka O koblížku

Muzikantská písnička

Pokusy pro děti


Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. Stanovenou úplatu v hodnotě 150 Kč mají zákonní zástupci dítěte povinnost posílat na účet 19-3501683309/0800. Za var. symbol se vkládá rodné číslo dítěte po lomítko (prvních 6 čísel z rodného čísla).

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 vyhlášky 14/2005 ve znění pozdějších předpisů, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty. Takto stanovenou výši úplaty zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. Přepočet úplaty po dobu uzavření MŠ od 1. 3. 2021 bude vyřízen po obnovení provozu MŠ.


Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. připravilo pro pěti – až šestileté děti pracovní učebnici nazvanou 

Zápis je tu, jejíž interaktivní verzi v podobě MIUč+ Vám zpřístupňujeme k využití zdarma