Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ v Moravci pro školní rok 2024/2025 proběhne v úterý 7.5.2024 od 15:00 do 17:00 v MŠ ve třídě Včelky.

K zápisu je nutné mít vyplněnou žádost s potvrzením od dětského lékaře a o řádném očkování dítěte (výjimka se uplatňuje na děti, které k 31.8.2024 dovrší 5 let) a dále kopii rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Žádosti lze vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek školy.

Vedoucí učitelka MŠ Bc. Hana Tulisová

Soubory

Další aktuality