O škole

Základní škola

Základní škola je malotřídní škola pro žáky 1. – 5. ročníku. Sídlí v srdci Moravce, mezi fotbalovým hřištěm a farou. Všude máme blízko – na hřiště fotbalové i volejbalové, do kulturního domu i na autobus. Všichni mají blízko k nám.

Jsme škola s rodinnou atmosférou. Všichni se známe, prvňák i páťák. Při projektech spolupracujeme dohromady. Při vyučování se dělíme do 2 – 3 tříd. Ve školním roce 2022/2023 chodí do naší školy 37 žáků.
Ve škole máme také školní družinu. Družina nabízí pro žáky tyto kroužky: aerobik, sportovní, hudební-kytary, badatelský a kroužek kytar.

Nově má naše škola opravenou třídu školní družiny a také šatnu. Nově máme postavenou tělocvičnu.

Naše škola má nově zbudovanou školní jídelnu. Jídlo přivážíme ze školní kuchyně při ZŠ Strážek. Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Proto si děti mohou objednat mléčné výrobky za dotovanou cenu. Také dostávají každých 14 dní zdarma ovoce dle nabídky dodavatele. 

Naše škola podporuje rozhodnutí rodičů, kteří ze závažných důvodů zažádají pro své dítě o individuální neboli domácí vzdělávání. Těmto dětem je poskytnuto kvalitní zázemí, doučování různými formami (přímo ve škole v dohodnutých termínech, učební pomůcky, poradenství).

Děti v domácím vzdělávání jsou dvakrát ročně přezkoušení pedagogem z naší školy. Zkoušení je vedeno formou rozhovoru, za přítomnosti rodiče (na jeho přání i bez něho), dítě není v žádném případě stresováno. Je maximálně přihlíženo k jeho osobnosti.

Zkoušení je hodnoceno slovním hodnocením.

Historie školy

Soubory