Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a mateřská škola Moravec, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na internetové stránky zsamsmoravec.cz
 

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
 

Nepřístupný obsah

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader nebo některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer). Dále zde mohou být dokumenty ve formátu .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx a dalších. Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, LibreOffice, OpenOffice).
 

Výjimky z pravidel přístupnosti

Pravidlo č. 3: Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem.

Pro správné fungování hlavního menu je nutný JavaScript.

Pravidlo č. 17: Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. Pokud webové stránky nemají velký rozsah, nemusí být zajištěno přeskočení opakujících se bloků obsahu.

Současná verze neumožňuje přeskakovat opakující se bloky textů.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 8. 2021.


Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností DigiLabs Software, s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.
 

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Základní škola a mateřská škola Moravec, příspěvková organizace. Internetové stránky využívají redakční systém Jarvis, který je poskytován společností DigiLabs Software, s.r.o.

Správcem veškerého obsahu je Základní škola a mateřská škola Moravec, příspěvková organizace, se sídlem Moravec 45, 592 54 Moravec. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Provozovatel redakčního systému, společnost DigiLabs Software, s.r.o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané ví provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.
 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu: reditel@zsamsmoravec.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:
info@digilabs.cz
 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz