Vzdělávací obsah v Mateřské škole

Vzdělávací obsah

VZDĚLÁVACÍ OBSAH JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ… Cíle vytvořit klidné, pohodové klima bez stresů zaměřit se na mluvený projev a logopedickou…