Projekty a spolupráce

Krásy světa

Naše škola je zapojena od 1. 7. 2019 do výzvy č. 02_18_063. projektem Krásy světa, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015126