Co se děje ve školce

NA NOVÝ ROK, HNED JAK VSTANU,
ZASMĚJU SE - VŽDYŤ MÁM V PLÁNU
CHECHTAT SE A SMÁT JAK CVOK
CELÝ DLOUHÝ PŘÍŠTÍ ROK

 I přes překážky spojené s nemocí COVID 19 jsme se v novém roce sešli zdraví a v hojném počtu. Společně jsme si povídali o novoročních zvycích - jak na Nový rok, tak po celý rok nebo na Nový rok o slepičí krok… a užili jsme si spoustu legrace. Prostřednictvím poslechu čtených textů o tradicích, legendách a pranostikách se snažíme, aby si děti všímaly krásy literatury.

 Neopomenuli jsme svátek Tří králů a legend, které se o nich vypráví. Děti byly motivovány k různorodým činnostem návštěvou místního kostela Nalezení svatého kříže, který je původní barokní, později klasicistně upravenou stavbou. Interiéru kostela dominoval krásný betlém, ze kterého jsme byli unešení. Díky zajímavému a poutavému vyprávění pana faráře Michaela jsme získali nové poznatky a užili jsme si příjemnou atmosféru.

Další aktuality