Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

Zápis do mateřské školy se koná ve čtvrtek 5. 5. 2022. Forma zápisu bude záležet na epidemiologické situaci. Další upřesňující informace a formuláře k vyplnění vyvěsíme na webu školky v dubnu. 

Vedoucí učitelka Bc. Hana Tulisová

Další aktuality