Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

Zápis 2022-2023 leták

Zápis dětí do MŠ Moravec pro školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 14:30 do 17:00 v MŠ ve třídě Broučci. 

K zápisu je nutné mít vyplněnou žádost s potvrzením od dětského lékaře o řádném očkování dítěte (výjimka se uplatňuje na děti, které k  31.8.2022 dovrší 5 let) a dále kopii rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Žádosti lze vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek školy.

Těšíme se na nové kamarády!

Za kolektiv vedoucí učitelka MŠ Bc. Hana Tulisová.

 

Soubory

Další aktuality