Testování 5. ročníků

Milí rodiče, 

5. ročník byl vybrán na celorepublikové testování a ráda bych vás informovala o výsledcích našeho testování.

Ve čtenářských dovednostech jsme dopadli velice dobře, v testu dovedností jsme získali méně bodů, ale ve všech oblastech jsme nad průměrnou celkovou průměrnou úrovní. Je to díky nadáním vašich děti a také výbornou prací paní učitelky Marie Vítkové. Blahopřeji a děkuji všem

Pechová

Další aktuality