Úspěch Hejného matematiky

Na žádost rodičů přikládám porovnání výsledků matematického testování. Naše škola byla testována na matematiku v roce 2016 a v roce 2022. Přikládám výsledky, z nichž vyplývá, že Hejného matematika rozvíjí děti v logickém myšlení a v řešení slovních úloh. V roce 2022 jsme byli o 20% nad celostátním průměrem v řešení slovních úloh.

V roce 2016 s klasickou matematikou

V roce 2022, žáci s Hejného matematikou od 1. třídy

Další aktuality