Učíme se podnikat aneb rozjeli jsme firmu FRIENDS

1700731127025457879323602068145

My, všichni žáci ZŠ a MŠ Moravec, jsme spojili své síly a zapojili jsme se do projektu “Abeceda peněz” organizovaného Českou spořitelnou. V průběhu tohoto projektu se dozvídáme hodně z oblasti finanční gramotnosti a představte si dokonce jsme rozjeli svoji vlastní firmu a začali jsme podnikat. Ptáte se jak to děláme? Naše firma se jmenuje Friends, má své logo, svého pana ředitele, účetní, tiskové mluvčí i další zaměstnance. V podstatě my všichni včetně našich paních učitelek, jsme zaměstnanci této firmy. Z banky jsme si půjčili částku 3000 Kč, za niž nakupujeme materiál, z něhož potom vyrábíme naše výrobky, které se chystáme prodávat. Celou částku i další náklady musíme po skončení našeho projektu vrátit.  Přesto doufáme, že náš rozpočet nebude schodkový, ale naopak přebytkový, jak jsme se již naučili v průběhu tohoto projektu a budeme moci vydělané peníze využít k nákupu pomůcek, které by nás potěšily či na společný výlet. Budeme Vám moc vděční, pokud náš podnikatelský záměr i seznámení se světem financí pdpoříte. 

Další aktuality