Úpravna vody Mostiště

IMG_20220421_094030

Ve čtvrtek 21. 4. navštívil 2. a 3. ročník Úpravnu vody Mostiště, která je jedna z nejmodernějších úpraven vody v Evropě. Žáci se z úvodního videa dozvěděli velkou spoustu zajímavých informací a následně si vše prohlédli. Viděli, kudy je přiváděna voda, jak a čím se filtruje, … Zjistili, že úpravna dokáže přečistit až 200 litrů za vteřinu. Prohlédli si všechna pracoviště a podívali se i na přehradu. 

Další aktuality