Projektový den Trestání přestupků ve středověku

Třída 2. a 5. ročníku se vydala do Tišnova na putování po stezkách odsouzenců k popravišti.

Pechová