Multifunkční odborná učebna ZŠ Moravec

NÁZEV PROJEKTU:  Odborná multifunkční učebna ZŠ Moravec

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016492

ŽADATEL:                   Základní škola a Mateřská škola Moravec,                                                          příspěvková organizace, Moravec 45, 592 54,                                             Moravec, IČ 75023857, DIČ CZ75023857.

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

        

         Cílem předkládaného projektu je zajištění adekvátní vybavenosti ZŠ Moravec moderní odbornou multifunkční učebnou pro podporu rozvoje jazykového a přírodovědného vzdělávání. Tato odborná učebna bude využívána pro výuku předmětů Anglický jazyk, Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Odborná multifunkční učebna projde drobnými stavebními úpravami (sanace zdiva, renovace elektroinstalace, renovace osvětlení, výmalba) a bude vybavena novým nábytkem (lavice, stoly, židle, katedra, skříně), moderní ICT technikou (notebooky, dobíjecí skříň) a výukovými pomůckami pro výuku výše uvedených předmětů (slovníky, sluchátka, výuková aplikace, mapy, modely, mikroskopy, atp.).

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 1.108.415,- Kč

 

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 1.052.994,25- Kč

 

 

PROJEKT Odborná multifunkční učebna ZŠ Moravec JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.