Doučování

 

 

ZŠ a MŠ Moravec

je zapojena do projektu

 Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy pro roky 2022-2023

 Škola získala finanční prostředky, které využívá pro doučování žáků.