Šablony Jana Amose Komenského

ZŠ a MŠ Moravec je zapojena v projektu OP JAK s názvem Do Evropy  CZ.02.02.XX/00/22_002/0004136/2023/001/. Naším cílem je rozvíjet výuku žáků tak, aby se co nejvíce připravili na život ve spojené Evropě.

Soubory