ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Milí rodiče,

srdečně vás zveme na zápis do Mateřské školy Moravec pro školní rok 2021/2022.  

Kritéria pro přijetí 2021 (1)

Kvůli koronavirové nákaze a epidemiologické situaci proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů. 

Žádosti budeme přijímat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

K zápisu je nutné vyplnit žádost o přijetí Přihláška k předškolnímu vzdělávání (1) s potvrzením od praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte (výjimka se uplatňuje na děti, které k 31 .8. 2021 dovrší 5 let) a prostá kopie rodného listu dítěte.

Dokumenty lze doručit těmito způsoby:

  • Do datové schránky školy  bztmfiw
  • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí)
  • Poštou na adresu ZŠ Moravec, Moravec 45, 59254
  • Vhozením do poštovní schránky na budově Základní školy Moravec
  • Osobním podáním - čtvrtek  6. května 2021


Formuláře k zápisu v tištěné podobě naleznete na nástěnce COOP Moravec a Pikárec -  na bílém podkladu
Případné dotazy pište na e-mailovou adresu MŠ: skolka@zsamsmoravec.cz

Soubory

Další aktuality