1. Třída

Týdenní plány učiva

týden 26.9.-30.9.2022

denučivo
pondělí

ČJ - procvičovali jsme čtení písmen O a S - čteme všechny 
         tvary. Třídili jsme písmena na malá, velká, tiskací, psací.
         PS 29/1, 32/1
         Na velký papír - měli jsme A3 - jsme psali uvolňovací cvik 
         horní poloovál. Píšeme z levého dolního rohu přes pravý 
         horní roh zpět do levého dolního rohu - viz. příloha v 
         souborech

M - procvičovali jsme geometrické tvary - čtverec, kruh, obdél-
       ník, trojúhelník. Procvičovali jsme poznávání čísel 1, 2, 3. 
       PS 15/7, 8. 

úterýČJ - procvičovali jsme čtení O a S. Hledali jsme dané 
         písmeno mezi ostatními, např. najdi malé tiskací o, 
         najdi velké psací S (pomocí kartiček s písmeny O a S). 
         Vymýšleli jsme slova na dané písmeno a následně 
         určovali počet slabik. 
         DÚ je do sešitu psaní. Píšeme horní poloovál. Kdo má 
        sešit na psaní, píše do sešitu, jinak na papír A4. Prosím 
        o předepsání oválu (viz příloha v souborech), děti pak 
        3 barvičkami 10x obtáhnou. 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 

 

týden 19.9.-23.9.2022

denučivo
pondělí 
úterý 
Středa 
Čtvrtek
ČJ - procvičovali jsme čtení písmen O a S pomocí kartiček.
         Čteme celý tvar písmene (př. malé psací s, velké 
         tiskací O, děti při čtení O volají oooooooo, při čtení s 
         syčí jako hadi sssssss). 
         PS str. 27/1, 28/1, 37/2 (kreslit obrázek k pohádce O 
         Smolíčkovi). 
         PS str. 13 uvolňovací cvik ovečka - před psaním 
         procvičit ruce
         DÚ - složit papír A4 na linky (viz.příloha) a psát oválky,
                  na každou linku napsat 4 oválky, dodržet barvy a 
                  každý oválek obtáhnout 5X
M - procvičovat poznávání čísel 1, 2, 3
PátekČJ - procvičovali jsme čtení písmen O a S. Třídili jsme 
         písmena na malá/velká/tiskací/psací. Třídili jsme 
         obrázky na písmena O a S a vytleskávali jsme slabiky. 
M - procvičovali jsme čtení číslic 1,2,3. Určovali jsme 
       menší/větší číslo. Určovali jsme počet obrázků. 
       PS str. 14/cv.1, 2

Soubory