Základní škola

Výlet na Tři kříže

V pátek 10. 9. jsme vyjeli s prvňáčky na výlet na Tři kříže do Nového Města. Povídali jsme si proč byly kříže postaveny a také jsme prošli památky - sgrafita…

Kolový výlet

Na konci školního roku se konají výlety. Nejstarší žáci vybrali kolový výlet. Putovali jsme bezpečně a odměnou nám bylo občerstvení v restauraci v Radešíně.…

Rozloučení se školním rokem

Jako každý rok se i letos konalo rozloučení se školním rokem. Účast byla hojná. Začali jsme soutěžemi, pokračovali opékáním párků a nakonec si paní učitelky a…

Pasování předškoláků

V úterý 29. 6. se paní učitelky mateřské školy loučily s předškoláky, kteří už půjdou na další životní pouti do 1. třídy, přeškoláci předvedli krásné písničky…

Pasování absolventů školy

Ve středu 23. 6. jsme pasovali na absolventy naší školy žáky 5. ročníku, jsou to výborní žáci a bude nám po nich smutno. Přejem jim úspěšné studování na…

LISTOVÁNÍ

V úterý 11. 5.  v 10 hodin jsme se online spojili společně se školou Měřín s Lukášem Hejlíkem a Věrou Hollou a poslouchali jejich listování knížkou ŠMODRCHA.…

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VÝSLEDEK

Dobrý den, vyvěšuji oznámení o přijetí všech přihlášených žáků: Registrační číslo             Rozhodnuto                                            …

Výuka od 12. dubna 2021

o školy mohou přijít žáci, kteří  nevykazují příznaky žádného infekčního onemocnění . Po příchodu žák provede desinfekci. Škola je povinna  2x týdně všechny…

ZÁPISY

Zápis do základní škol je naplánován na čtvrtek 8. 4. od 16:00 do 18:00 hodin. Zápis do mateřské školy bude ve čtvrtek  6. 5.  Forma zápisu bude záležet na…

Výuka 11. 1. – 22. 1.

Milí žáci a rodiče, výuka v dalších 14 dnech, tedy od 11. 1. do 22. 1. zůstává stejná jako první týdnu tohoto roku. Snad už potom bude možné učit ve škole…

Prázdniny

Ve čtvrtek 28. 1. rozdáváme ve škole výpis z vysvědčení 4. vyučovací hodinu, jinak se učíme dle rozvrhu. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, a potom hned…

VYSVĚDČENÍ

Dnes jsme rozdali vysvědčení za 1. pololetí. Žáci velkáčci si mohou vysvědčení vyzvednout zítra do 15:00. Čekají nás pololetní prázdniny a hned následují jarní…

Další aktuality

Drakiáda

V pátek 24. září se uskuteční Drakiáda pro děti. Zveme rodiče, pokud chcete s námi draka pouštět, jste srdečně zváni. Vyrážíme ve 12:30 od školy, směrem k…