Základní škola

Projektový den Etiketa

Ve středu 1. 2. přijdou do školy vystrojení žáci 2. a 5. ročníku, čeká je totiž projektový den ETIKETA, aneb jak se správně chovat v dobré společnosti. Dámy a…

Moravec má talent 2023

Opět se přiblížil termín rozdávání lednového vysvědčení a s ním i termín soutěže Moravec má talent. Vše proběhne 31. 1. 2023 od 9:30. Žáci si chystají…

Informativní schůzka

Informativní schůzka pro rodiče dětí ZŠ a MŠ se bude konat v úterý 30.8.2022 v 16 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Moravec. Těšíme se na společné setkání. Za…

Keramická dílna pro rodiče

Velké díky patří zaměstnancům HORÁCKÉ GALERIE za nabídku keramické dílny, kterou jsme si naplánovali na úterý 24.5.2022. Tentokrát jsme si práci s hlínou užili…

Divadlo Aladinova lampa

V úterý 10. 5. k nám do školy a školky přijel pan Hrubec a pomocí loutek zahrál pohádku Aladinova lampa. Dozvěděli jsme se i něco málo z loutkového světa.    …

Rodinná besídka

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, strýčky, tetičky, brášky, sestřičky na slavnostní odpolední vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Moravec.  Dne…

Canisterapie v MŠ a v ZŠ

Ve středu 6. 4. nás navštívili lektorka Bára Štěpánová a její dva pejsci labrador Elsa a jezevčík Dorotka. Společně nám představili program “Poznej svého psa”.…

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – VÝSLEDEK

Dobrý den, vyvěšuji oznámení o přijetí všech přihlášených žáků: Registrační číslo             Rozhodnuto                                            …

Planetárium

V pátek 14.1.2022 v 9 hodin přijede do naší školy planetárium mobilního typu. Jde o rodinný projekt a spolek PLANETÁRIUM MORAVA. Těšit se můžeme na program o…

Hudební představení

Ve středu 15. 12. jsme prožili krásný “Večerníčkovský koncert” od pana Drahotského a paní Smékalové, dvou učitelů ze ZUŠ ve Žďaře nad Sázavou. Připravili si…

Mikulášská nadílka

V pátek nás ve školce a škole navštívil Mikuláš s andělem a čertem. Čert měl parádní kopyto a anděl vypadal kouzelně. Mikulášovi jsme zazpívali písničky a za…

Hrátky se dřevem

V úterý 16. 11. jsme se vydali do Balin do ekologického centra Ostrůvek na výukový program Hrátky se dřevem. Nejdřív jsme se rozdělili na dvě skupiny. Velkáčci…

Beseda

Ve čtvrtek 23.9. jsme měli besedu s panem Bojanovským o jeho zaměstnání. 

Výlet na Tři kříže

V pátek 10. 9. jsme vyjeli s prvňáčky na výlet na Tři kříže do Nového Města. Povídali jsme si proč byly kříže postaveny a také jsme prošli památky - sgrafita…

Kolový výlet

Na konci školního roku se konají výlety. Nejstarší žáci vybrali kolový výlet. Putovali jsme bezpečně a odměnou nám bylo občerstvení v restauraci v Radešíně.…

Pasování předškoláků

V úterý 29. 6. se paní učitelky mateřské školy loučily s předškoláky, kteří už půjdou na další životní pouti do 1. třídy, přeškoláci předvedli krásné písničky…

Pasování absolventů školy

Ve středu 23. 6. jsme pasovali na absolventy naší školy žáky 5. ročníku, jsou to výborní žáci a bude nám po nich smutno. Přejem jim úspěšné studování na…

LISTOVÁNÍ

V úterý 11. 5.  v 10 hodin jsme se online spojili společně se školou Měřín s Lukášem Hejlíkem a Věrou Hollou a poslouchali jejich listování knížkou ŠMODRCHA.…

Výuka od 12. dubna 2021

o školy mohou přijít žáci, kteří  nevykazují příznaky žádného infekčního onemocnění . Po příchodu žák provede desinfekci. Škola je povinna  2x týdně všechny…

ZÁPISY

Zápis do základní škol je naplánován na čtvrtek 8. 4. od 16:00 do 18:00 hodin. Zápis do mateřské školy bude ve čtvrtek  6. 5.  Forma zápisu bude záležet na…

Výuka 11. 1. – 22. 1.

Milí žáci a rodiče, výuka v dalších 14 dnech, tedy od 11. 1. do 22. 1. zůstává stejná jako první týdnu tohoto roku. Snad už potom bude možné učit ve škole…

Prázdniny

Ve čtvrtek 28. 1. rozdáváme ve škole výpis z vysvědčení 4. vyučovací hodinu, jinak se učíme dle rozvrhu. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, a potom hned…

VYSVĚDČENÍ

Dnes jsme rozdali vysvědčení za 1. pololetí. Žáci velkáčci si mohou vysvědčení vyzvednout zítra do 15:00. Čekají nás pololetní prázdniny a hned následují jarní…

Další aktuality