4. - 5. Třída

Týdenní plány učiva

Týden 20. 9.  – 24. 9.

Akce

V úterý pojedeme někteří závodit na Bobrtour do Bobrové (info u závodníků v deníčku).

Ve čtvrtek nás čeká beseda s Vojtovým tatínkem o jeho práci.

Matematika

4. pondělí- PS 8/1, 4/2, středa- PS 10/2, 3, 4, pokyn čelem vzad PS 9/5, ústně uč 14/2, pátek uč 12/1- zapsat do sešitu šipkami, PS 11/7, 8

5. pondělí- PS 10/25, 26, uč 11/ 32, 33, středa ústně uč 11/ 32, do sešitu 12/ 36, PS 8/ 16, 9/21-23, matematické minutovky 1. strana, pátek uč 1⅔7, 38, PS 9/23, 10/24

Čeština

4.  úterý- PU (růžová) 8/4, 9/6, 7, VS (malý růžový) s. 5, Tajemství pravopisu 17 c, d, čtvrtek VS růžový 6/3, 2- věty do sešitu, PU 10/1, 1/ 2, 5

 

5. úterý- PU (červená) 5/8, 9, 7/19, VS (malý růžový) s. 5, Tajemství pravopisu 17 c, d

Angličtina

4. pondělí- PS 8/5, 6, ústně uč 8, pátek uč s. 10 číst, PS 10/1, 2, ÚKOLY NA WOCABEE

5. pondělí- numbers- uč 9/6, 8, PS 7/5, 7, uč 8/2, ps 6/2

VS (malý růžový) s. 5

Přírodověda

4. PS 4/1, 2

5. PS 4/1

Vlastivěda

4. PS 4/1, 2

5. PS 4/1, 2