2. + 5. Třída

Týdenní plány učiva

Týden 30. 1. -2. 2. 

učivo

2. ročník

dlouhodobý úkol:  umimecesky.cz , umimematiku.cz 

5. ročník

dlouhodobý úkol:  umimecesky.cz , umimematiku.cz

Pondělí

M-opakovali jsme počítání do 80, uč. 67/7,8,9, 66/1,4,5 a 65/9,11

ČJ-opakovali jsme tvrdé slabiky, do ŠS 60/12

hodně nás chybí, tak další práce je na umimecesky a umimematiku.cz

M-opakovali jsme počítání obvodů a obsahů, v PS 8/3 a 9/4,5

ČJ-opakování podstatných jmen, do ŠS 120/10+a

hodně nás chybí, tak další práce je na umimecesky.cz a umimematiku.cz

Úterý

M-opakovali jsme sčítání a odčítání do 100, vyzkoušeli jsme počítání pod sebou,

ČJ-napsali jsme stranu v písance a pracovali na osmisměrce, viz příloha.

M-pracovali jsme s desetinnými čísly PS s. 21 a 22, celé

ČJ-jsme pracovali s textem, doma si toho více přečtěte

Středa

ČJ-četli jsme v knihách, otázka na začátek byla: Znáš další knihy od stejného autora?, Napadají tě nějaké otázky při čtení textu? a po čtení jsme vylosovali: Co bys v příběhu změnil? 

Dále jsme napsali 1 stránku v písance a v PS 45/19 a 47/3

M-počítali jsme do sešitu toto

a dodělávali úkoly na umimecesky.cz a umimematiku.cz

 

ČJ-četli jsme v knihách, otázka na začátek byla: Znáš další knihy od stejného autora?, Napadají tě nějaké otázky při čtení textu? a po čtení jsme vylosovali: Co bys v příběhu změnil? 

Potom jsme měli opakování koncovek podstatných jmen a určování pádů, vše na umimecesky.cz a další opakování i na umimematice.cz

M-opakování dělení 

dělili jsme do desetinného čísla, např. 23:6, 12:7 a to do 3 desetinných míst, dále dělení desetinných čísel, posílám odkaz , nakonec PS23/9,10

Čtvrtek INF- dokončete úkoly na teams
Pátek

ČJ-pořád trénujeme tvrdé slabiky a hlavně jejich délku, PS 45/18,19,20,21

M-67/6 dokončení úkolů z minulého dne

ČJ-opakovali jsme osoby a číslo u sloves, dále složené a jednoduché tvary, ústně uč. 85/2 + přečíst žluté rámečky a do šs 86/3 a dokončit úkoly na internetu

M-dokončovali jsme úkoly z minulého dne

VL- psali jsme opakování na ČR, PS 32, 33, Evropa - slepá mapa - státy - viz odkazy - https://wordwall.net/cs/resource/11594761/evropa

https://wordwall.net/cs/resource/11304236/evropa

https://wordwall.net/cs/resource/7533047/mapa-evropy

Na pondělí si přinést jehlu. 

 

 

Fotogalerie