2. - 3. Třída

Týdenní plány učiva

Týden 17. 1.  – 21. 1.

 2. ročník3. ročník
Pondělí          info na emailu
Úterý

ČJ UČ 56/10 do sešitu

trénovat měkké a tvrdé souhlásky, psaní u, ů, ú

M 73

DÚ - 4 sloupečky, čtení

ČJ uč 52/1, 2, 4 ústně, PS 53/2 přepiš do sešitu

PS 40/1, 2

VS 21/5, 7

AJ- do s. 38

Středa

M PS 74/1,2. 

V češtině jsme opakovali měkké a tvrdé souhl.

ČJ list str.6/1,2 a str. 9/4a)b) (viz foto níž, ale nevím, jak to uvidíte, stačí třeba ústně)

Prvouka nebyla

Popis není dostupný.
Popis není dostupný.

M uč.48/1 - dělali jsme na tabuli, PS 36/1,3. 

ČJ uč. 52/3 do sešitu a opakovali jsme vyjm.slova. 

PRV uč.37 ústně,PS 28/7,8. 

Aj PS 39/3, uč. 38 ústně

Čtvrtek

písanka str. 38

Čj uč. 57/1,2,3 ústně a PS 40/1,1a), 1b). 

M PS 74/4,5 

DÚ M 2 sloupečky, číst

Hodně procvičujeme tvrdé a měkké souhl. na mazací tabulku a příklady také na maz. tabulku.

čj uč. 54/1,2a) - ústně, 54/2 do sešitu a PS modrý 41/1,2,3. 

M procvičovali jsme sčítání trojcif. čísel na tabuli, uč. 48/3a,b jsme dělali na tabuli a názorně krokovali, 

DÚ M uč. 48/2 do sešitu, číst

 

Pátek  

Soubory