3. - 4. Třída

Týdenní plány učiva

Týden  30. 1. - 3. 2.

 3. ročník4. ročník
Pondělí

ČJ PS str. 11, UČ 62/4 přepsat do sešitu a podtrhnout slovesa vlnovkou

ČJ - v textu jsme hledali slovesa, podstatná jména a předložky, opakovali jsme VS po B, L, M, Z

M - sčítali jsme a odčítali pod sebou

DÚ - číst

ČJ PS str. 6, UČ 59/4 do sešitu

ČJ - v textu jsme hledali slovesa, podstatná jména a předložky, opakovali jsme VS po V, přiřazovali jsme podstatná jména rodu středního ke vzorům

M - sčítali jsme a odčítali pod sebou

DÚ - číst

Úterý

ČJ PS 12

M - opakovali jsme násobilku, +-pod sebou, zaokrouhlovali jsme na 10, 100

DÚ číst

ČJ PS 7

DÚ číst

Středa

ČJ PS 13

Na umimeto na nástěnce prosím plnit úkoly z M a ČJ. Někteří mají témeř vše hotové, někteří moc neprocvičují. 

ČJ PS 8, ČJ malý červený sešit rod ženský, střední str. 4, 5

Na umimeto na nástěnce prosím plnit úkoly z M a ČJ. Někteří mají témeř vše hotové, někteří moc neprocvičují. 

Čtvrtek  
PátekPololetní prázdniny.Pololetní prázdniny.

Týden 23. 1. - 27. 1.

 3. ročník4. ročník
Pondělí

DÚ - zítra píšeme polol. práci z ČJ - opakovat si VS po B, L, M, Z, abeceda, u, ú, ů, kořen slova, slovesa, stejný a opačný význam

Do TV přinést boby.

ČJ - psali jsme pololetní práci - VS, slovesa, podst. jm., čas min., přít., bud., pády, …

M - převody jednotek -můžete trénovat na nns

Mělijsme tu program o zvířátkách.

DÚ - ČJ PS 3/ 4, 5     4/ 1, 2 

Do TV přinést boby.

Úterý 

ČJ PS str. 4 dokončit, vzor město - pozor - v 7. p. č. mn. je Y - např. s vesly - jako s městy, PS str. 5 - vzor moře - pozor - ve slovech podle vzoru moře se píše měkké I - např. po nebi, Labi,…

VL UČ 52 - hledali jsme správné odpovědi v učebnici - psali si je, v pátek si na tyto otázky napíšeme opakování

DÚ - 2807*34, 37196*46, číst

Středa  
ČtvrtekDú - číst 

M - PS 6, 7/13

Dú - číst 

Pátek

Prv UČ str. 38 - číst - udělali jsme si ve třídě výstavku hornin, zopakovali jsme si koloběh vody a skupenství vody viz odkaz

https://wordwall.net/cs/resource/12798621/kolob%C4%9Bh-vody

https://wordwall.net/cs/resource/37945018/skupenstv%C3%AD-vody

Na pondělí přinést jehlu. 

Kvůli velkému počtu chybějících dětí bude možná Moravecký talent (úterý) odložen. 

Dú - číst 

VL - psali jsme opakování z UČ str. 52, Evropa - slepá mapa - státy - viz odkazy - https://wordwall.net/cs/resource/11594761/evropa

https://wordwall.net/cs/resource/11304236/evropa

https://wordwall.net/cs/resource/7533047/mapa-evropy

Na pondělí si přinést jehlu. 

Kvůli velkému počtu chybějících dětí bude možná Moravecký talent (úterý) odložen. 

Dú - číst 

 

 

 

Fotogalerie

Soubory