3. - 4. Třída

Týdenní plány učiva

Týden 19. 9. - 23. 9.

 3. ročník4. ročník
Pondělí

M - Matýskova matematika str. 12

M - str. 7

Čtení - četli jsme si z knihy, povídali si o hlavních hrdinech

DÚ - M (Matýskova) str. 13 (Matýsek ji má ve škole), ČJ 4 věty o víkendu, číst

M str. 7, 8/1,2,3

Čtení - četli jsme si z knihy, povídali si o hlavních hrdinech

DÚ - M 2 sloupečky (Pepa je má ve škole.), ČJ 4 věty o víkendu, číst

Úterý

ČJ - UČ 13/1,2,3 ústně, 14/5,6,7 ústně, 16/3 do sešitu, PS 8, trénovali jsme párové souhlásky (zu-, tu-ka, me-,…)

DÚ - ČJ UČ 13/2 - 4 věty, M 2 sloupečky, číst

VL - opakovali jsme si názvy světadílů a oceánů, zkoušeli jsme je modelovat z oblečení a popisovat, příští týden si na slepou mapu světa dáme testík

ČJ - PS str. 6

DÚ - ČJ - VS - str. 2/1,3, M 2 sloupečky, číst VL UČ 10, 11

Středa

ČJ PS 9/5,6,7a,b, zítra diktát PS 9/8

M - rýsovali jsme přímky, kolmé přímky, body, které leží a neleží na přímce, kružnice o různých poloměrech

DÚ - číst + napsat 4 věty z knihy, M 2 sloupečky

M - rýsovali jsme přímky, kolmé přímky, body, které leží a neleží na přímce, kružnice o různých poloměrech

ČJ PS 7 slova jednoznačná, mnohoznačná

Přír - byli jsme na houbách, učili jsme se houbu popsat (klobouk, třeň, plodnice, výtrusy, lupeny, rourky, podhoubí,…), vyjmenovali jsme houby jedlé, nejedlé, jedovaté

DÚ - číst + napsat 4 věty z knihy, M 2 sloupečky

Čtvrtek

ČJ - psali jsme diktát PS 9/8, PS 10/1,2,3

M - učili jsme si sčítat příklady pod sebou typu 23+45, 47+28, rozkládali jsme čísla na stovky, desítky a jednotky

M 8/1, 2 - násobilkové čtverce - sousední rohová čísla se násobí, mezi se napíše výsledek (do žlutého políčka), 4 žlutá políčka se sečtou a výsledek se napíše do středu (bílé pole) 

DÚ - každý den číst min 20 min

ČJ - psali jsme diktát,

M - počítali jsme příklady pod sebou na + a -, trojciferná čísla, rozkládali jsme čísla na stovky, desítky a jednotky

M - někteří dokončovali str. 8

DÚ - každý den číst min 20 min

PátekPRV - třídili jsme ovoce a zeleninu, UČ 10, 11 číst, do velkého modrého sešitu nakreslit směrovou ružici a popsat, základní orientace v mapě ČR, (PS 10, 11)

VL - do sešitu nakreslit směrovou ružici a popsat, zopakovali jsme si názvy světadílů a oceánů ve slepé mapě, do mapy ČR jsme zakreslovali různá pohoří

Přír - UČ 9 číst, PS 6, třídili jsme živočichy, luštili křížovku

Týden 26. - 30. 9.

 3. ročník4. ročník
Pondělí 

M - 9/6, trénovali jsme sčítání trojciferných čísel pod sebou a odčítání od 1000, 

Čj - psali běhací diktát na VS po B, PS 8/1,2

Čj - povídali jsme si o víkendu a měli ho vyjádřit jedním podstatným jménem, pak slovesem a citoslovcem

Dú - napsat 4 věty o víkendu, M 2 sloupečky, číst 

Úterý 

VL - psali jsme test - mapa světa (světadíly, oceány), v mapě jsme hledali poledníky, rovník, rovnoběžky, do sešitu jsme si nalepili zemskou polokouli a vykreslili (Pepíkovi pošlu) a zkusili si vyplnit papír str. 7 (pošlu)

ČJ - povídali jsme si o sv. Václavovi, video, kvíz, viz odkaz, potom jsme si do modrého sešitu napsali info o sv. Václavovi (pošlu)

(163) Pavel Koutský: 13 Svatý Václav Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

SVATÝ VÁCLAV - Kvíz (wordwall.net)

SVATÝ VÁCLAV - Kvíz (wordwall.net)

DÚ - napsat 4 věty o sv. Václavovi, číst VL str. 12, 13

 

Středastátní svátekstátní svátek
Čtvrtek  
Pátek  

 

 

 

Fotogalerie

Soubory