3. - 4. Třída

Týdenní plány učiva

Týden  5. 6. - 9. 6.

 3. ročník4. ročník
Pondělí

ČJ -napsat 5 sloves v určitém tvaru a určit u nich osobu, číslo a čas, zkoušeli jsme psát čínskou básničku

M - kreslili jsme pizzu ⅓, 2/4, 3/5,… počítali jsme ¼ z 20, ⅓ z 21,…

M PS 37

DÚ - do pátku umět říct všechna vyjmenovaná slova a básničku Cestičku, doladit úkoly na umimeto, číst

 
ÚterýČJ - učili jsme se, co je to základní skladební dvojice, PS 39/1,2,3,4VL UČ 34-39 - četli jsme si info znovu o Lucemburcích a do sešitu si  napsali nadpis Lucemburkové a přepsali hnědý rámeček ze strany 39 (vím, je to dlouhé, ale přepisem si info více zapamatují)
StředaM PS 36, 38/3,4

M PS 36/3, 37/4,5

ČJ - malý žlutý sešit se vzory - dokončili jsme poslední strany, napsali jsme si diktát

Přír - vycházka - poznávání květin a trávy(lipnice, psárka, srha říznačka)

Čtvrtek  
Pátek  

Týden 29. 5. - 2. 6.

 3. ročník4. ročník
Pondělí

M PS 34 - dokončit, 35 celá

M počítali jsme příklady typu 3*6, 3*60, 30*60,… viz příloha foto, kreslili jsme zlomky - pizzu: ½, ⅓, 2/4, 7/8, 2/5,…

DÚ: napsat 5-10 vět o víkendu, do 10. 6. umět říct všechna vyjmenovaná slova, doladit násobilku, kdo potřebuje

V pátek se budeme fotit.

M PS - žáci si vybrali 3 cvičení z PS dle vlasní volby

M počítali jsme příklady typu 3*6, 3*60, 30*60,… viz příloha foto, kreslili jsme zlomky - pizzu: ½, ⅓, 2/4, 7/8, 2/5,…

DÚ: napsat 5-10 vět o víkendu, do 10. 6. umět říct všechna vyjmenovaná slova, doladit násobilku, kdo potřebuje

V pátek se budeme fotit.

Úterý

ČJ PS 38

M kreslili jsme opět zlomky

DÚ - M 1 sloupeček z folie, 25 min číst 

Přír - popisovali jsme části těla člověka a četli si o orgánech - viz 4 fotky v příloze - stačí ústně

M - kreslili jsme zlomky a počítali jsme např. ½ z 8, ⅓ z 9, 1/5 z 30, 2/5 z 30 - viz foto

DÚ - na umimeto jsem do M vložila úkoly se zlomky, prosím o postupné plnění úkolů na umimeto

Středa

M - zapisovali jsme zlomky, dělali jsme dělení se zbytkem

Čj - u sloves jsme určovali osobu, číslo, čas, do sešitu tato slova: mluvíte, povezu, budeme číst, svezla jsem se, žáci si rozumí, hrajeme si, přečteš si, snědl šneka

DÚ číst, list z ČJ viz foto

M - zapisovali jsme zlomky, počítali jsme ⅓ z 15, ¼ z 16, 1/5 z 50, 2/6 z 36,…

M - psali jsme opakování z M viz foto

DÚ číst, list z ČJ viz foto

Čtvrtekškolní olympiádaškolní olympiáda
Pátekfocenífocení

 

 

 

Fotogalerie

Soubory