Cestujeme po Evropě

Dne 12. 4. se 4. a 5. třída vydala na cestu kolem Evropy a Evropské unie. Celému projektu předcházela samostatná práce žáků v předchozích hodinách vlastivědy, kdy vyhledávali základní informace o zadaných evropských státech a vytvářeli s nimi plakáty. V den projektu se pak díky svým vypracovaným plakátům v průběhu 4 vyučovacích hodin ocitli uprostřed všech evropských států. Nejprve se učili jejich hlavní města a pomocí různých her svoje znalosti upevňovali. Dále plnili detektivní úkoly a zjišťovali velikost států dle rozlohy a počtu obyvatel. Seznámili se státy, v jejichž čele je panovnicí žena i odlišili království a knížectví od republik. Také si prohlédli vlajky všech států. V druhé části dne jim paní učitelka zahrála evropskou hymnu na flétnu a děti hádaly, o jakou skladbu se jedná. Poslechly si hymnu i v němčině a dozvěděly se základní důležité informace o této evropské organizaci. Po poskládání domina s eury měly společně přeskládat plakáty tak, aby byly všechny státy zapojené do této organizace na jedné šnůře a ostatní státy na další. Celý projekt se nám velmi líbil a 4 hodiny výuky utekly jako voda. 

Čapková 

Fotogalerie

Další aktuality