Výzva malotřídních škol vládě

Naše škola se zapojila do výzvy malotřídních škol vládě ČR. Do 27. 1. vypadalo jednání slibně, bohužel zatím nevyšlo. Připojuji text výzvy:

Výzva málotřídních škol 2.0

Vážený pane premiére,

my, ředitelky a ředitelé málotřídních škol Vás chceme informovat o novém návrhu výzvy #dejmemalotridkamzelenou. K výzvě se do této chvíle zapojilo 680 málotřídních škol. Naše úsilí podporuje Asociace ředitelů základní škol, Pedagogická komora, Školské odbory a Svaz měst a obcí ČR. Jsme si vědomi, že současná situace pro Vás není jednoduchá, rádi bychom však upřesnili důvody nízké efektivity protiepidemiologických opatření týkajících se málotřídních škol:

- do našich škol chodí průměrně 31 žáků (vzorek z 250 malotřídních škol)

- žáci mají často sourozence v 1. a 2. třídě, případně v MŠ - chybí nám ICT koordinátoři

- organizačně jsme na tom velmi podobně jako v mateřských a speciálních školách

Přicházíme s návrhy na řešení situace:

a) Vzdělání je pro nás prioritou. Vraťme žáky do malotřídních škol a dovolme ředitelům vyhodnotit situaci. Ředitel posoudí, zda je možné vyučovat všechny žáky prezenčně, distančně, nebo školu v případě výskytu nákazy po nezbytně nutnou dobu uzavřít. Námi navrhované řešení bylo prezentováno na půdě školského výboru poslanecké sněmovny 28. 1. 2021. Hlavním pozitivem tohoto řešení je, že není spojeno se žádným finančním zatížením státního rozpočtu. V případě, že se osvědčí, může být aplikováno na úplné základní a střední školy.

b) Buďme zodpovědní. Dodržujme preventivní a hygienická opatření. Víme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Ministerstvem zdravotnictví řeší možnost testování žáků. Přicházíme s návrhem stát se pilotními školami, na nichž bude probíhat neinvazivní testování (např. kloktací, žvýkací testy). V případě, že se podaří ošetřit testování přímo ve škole (obdobně jako u podávání léků dohodou mezi rodiči žáka a vedením školy) umíme vyčlenit pedagogické i provozní pracovníky, kteří testování několika desítek žáků zajistí, a to za dodržení přísných hygienických opatření. Pilotáží na „málotřídkách“, kde se vzdělávají 3 % žáků z 1. stupně, rychle získáme data o účinnosti testování, které by mohlo být řešením i pro další školy napříč ČR. Ukažme národu, že vzdělání je pro nás prioritou, že se umíme chovat zodpovědně a dokážeme situaci zvládnout. Jsme připraveni nabídnout naše školy jako pilotní projekt neinvazivního testování. V případě úspěchu lze tento projekt použít také na ostatních základních, případně i středních školách. Žádáme Vás o vyhodnocení našich návrhů a pomoc při jejich prosazení. Za ředitelky a ředitele málotřídních škol Adam Šimůnek, Základní škola a Mateřská škola Brantice Jiří Pavlas, Základní škola a Mateřská škola Písařov


 

Další aktuality